Infoservis » Zajímavosti z gay světa »

HIV/AIDS v České republice k 31. srpnu…


HIV/AIDS v České republice k 31. srpnu… (Zveřejněno: 04.10.2018)

HIV/AIDS v České republice k 31. srpnu 2018

 

 

Česká republika vykazuje k 31. srpnu 2018 celkem 3.306 HIV pozitivních osob (2.846 mužů, 460 žen), z tohoto počtu již u 621osob (507 mužů, 114 žen) propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění již podlehlo 295 osob (239 mužů, 56 žen).

 

V měsíci srpnu 2018 bylo diagnostikováno celkem 25 nových případů HIV infekce (20 mužů a 5 žen). Z toho bylo 11 gayů/mužů mající sex s muži; 2 muži injekční uživatelé drog; 6 mužů a 5 žen; u 1 muže se hledá zdroj infekce.

Podívejme se u těchto 25 nových případů na důvod vedoucí k vyšetření krve na HIV infekci: nápravné zařízení 1 případ; dermatologičtí pacienti 3 případy; různé klinické diagnózy 8 případů; ostatní prevence 1 případ; vyšetření na jméno 7 případů; anonymní vyšetření 3 případy; dárci krve 1 případ; těhotné ženy 1 případ.

 

V tomto měsíci byly zaznamenány 4 nové případy poslední fáze HIV infekce, tedy onemocnění AIDS, 4 pacienti na toto onemocnění zemřeli.

 

Nové případy HIV infekce za měsíc srpen 2018 spadají do následujících krajů:

Praha 11;

Středočeský kraj 3;

Ústecký kraj 1;

Plzeňský kraj 2;

Královéhradecký kraj 2;

Pardubický kraj 1;

Jihomoravský kraj 3;

Olomoucký kraj 2.

 

Máme za sebou osm měsíců roku 2018 a ve statistikách zaznamenáváme nárůst o 146 nových případů HIV infekce, z toho je 131 mužů a 15 žen. Onemocnění AIDS propuklo u 31 pacientů a 14 pacientů zemřelo.

 

Na závěr mi dovolte opakovat to, co bychom již měli všichni znát. Po 2-3 měsících od nechráněného pohlavního styku, sexu bez kondomu, je potřeba se podrobit testu na HIV infekci. Testu v akreditované laboratoři. Jedinou možností, jak předejít onemocnění AIDS, je včasné diagnostikování HIV v krvi. Lékaři tak mají větší prostor na boj s virem a tím mohou zabránit komplikacím, které nekontrolovaná HIV infekce může přinést.


(data jsou čerpána z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu v Praze)